Tin chuyên đề:

Bí mật quân sự ẩn giấu đằng sau việc 'cắt điện luân phiên' của TQ?