Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA mới đăng tải một số hình ảnh Kim Jong Un trong lần xuất hiện trở lại sau 20 ngày vắng mặt.