- Ông Trump gửi thông điệp Lễ Tạ Ơn, khuyên người dân đừng lo, Hoa Kỳ sẽ có 'tương lai tuyệt vời' phía trước
- Thượng nghị sĩ yêu cầu ông Biden hồi sinh đường ống Keystone sau khi giải phóng dầu chiến lược
- Khảo sát: Đảng viên Cộng hòa Mỹ coi trọng đức tin. Đảng viên Dân chủ coi trọng thú cưng và của cải nhiều hơn.
- Bác sĩ đề nghị 'giám sát định kỳ' sau khi nội soi đại tràng của ông Biden

***